Bibeln berättar mycket i liknelser. Jesus liknas vid den gode herden som älskar sina får, det vill säga oss = ”Guds lilla barnaskara”

Jesus sa: ””Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh 8:12

Vem är jag?

Här vill jag berätta om vad min kristna tro har inneburit för mig. Jag vill inte pådyvla någon annan min tro. Men jag vill berätta hur min tro burit mig genom livet. Kanske det kan väcka någon tanke hos dig så du kan få något att fundera på.

Min kristna tro grundlades redan när jag som liten gick i söndagsskola. Skolan drevs av två kvinnor från stadens Baptistkyrka. Skolan drevs i en av grannhusens källarlokal. Mina föräldrar var inte religiösa. De gick i Svenska kyrkan när det var bröllop, dop och begravning och julotta förstås. De ville att vi syskon skulle be ”Gud som haver barnen kär” innan vi somnade.

Och kvällsbön har jag bett i hela mitt liv.

I söndagsskolan fick vi sjunga den här sången. Tänk att jag minns den fortfarande!

Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord.
Röd och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt.
Jesus älskar alla barnen på vår jord.

Tänk så fantastiskt! Att det finns någon som älskar oss! Dig och mig!

Precis så barnslig är min kristna tro.

Vem är då jag att upphöja min röst så här? Jag är en kvinna på 74 år. En kvinna som för ca 3,5 år sedan fick veta att hon bär på en obotlig cancer! Har jag varit orolig eller rädd? Nej! Jag vet ju att mitt liv ligger i Guds händer. En Gud som älskar sina barn. Jag har ändå känt mig trygg. I söndagsskolan sjöng vi också: ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.”

Häromkvällen låg jag och tänkte: Vad är mitt liv värt? Till vems nytta? Om jag får något år till att leva, vad ska jag göra som är värt något? Någon nytta måste jag väl kunna göra.

Jag har många gånger tänkt: Varför ska jag dölja det viktigaste i mitt liv – min tro? Det kan ju inte bara vara meningen att man går i kyrkan utan att berätta för andra varför. Dela källan till den glädje och frid jag fått förmånen att uppleva.

Det finns några verser i Bibeln, Matteus evangelium, kap 5 verserna 14 – 16, (Matt:5:14-16) där Jesus säger: Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Precis så är det. Jag skulle vilja vara ett ljus för andra som kanske lever i mörkret.

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara

Röd och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt.